1979 Kp Kaystone Octag.45X45 I

  • Šifra:1979
  • Dostupnost:Pozovite za cenu i informacije
Cena: 3 010 RSD
Podna keramièka ploèica za unutrašnja oblaganja sa nepravilnim uglovima. Naèin polaganja: na otvorenu fugnu u kombinaciji sa ugaonim dekorima - estrelle.